• Αρχιτεκτονική
 • Ξενοδοχειακά | Ανακατασκευές | Αναστηλώσεις
 • Καταστήματα | Επαγγελματικοί Χώροι | Εταιρική Ταυτότητα
 • Διακόσμηση | Έπιπλο | Αντικείμενα
 • Φωτισμός
 • Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού
 • Αναστηλώσεις
 • Ενεργειακά - Α.Π.Ε. | Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων | Βιοκλιματικός Σχεδιασμός | Ανασχεδιασμός
 • Επενδυτικά Προγράμματα
 • Κατασκευές | Σύμβουλοι Μηχανικοί
 • Ψηφιακές - 3D Rendering - VR Υπηρεσίες
 • Turnkey solutions


      Η παρουσία μας στον τεχνικό και κατασκευαστικό χώρο ξεκινάει από το 1974 με την ίδρυση της τεχνικής εταιρίας ΑΦΟΙ ΧΟΛΕΒΑ Ο.Ε., από τους αδελφούς Χολέβα Ευστράτιο (Τάκη) του Κων/νου και Χολέβα Κίμωνα του Κων/νου και συνεχίζει δυναμικά με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς MSc. Κων/νο, Θεόδωρο και Άρη Χολέβα, με το Αρχιτεκτονικό γραφείο "ARCHolevas Architecture Studio" και την "Χολέβας Κατασκευαστική".Βασικό στοιχείο η συνεχή εξέλιξη στις παρεχόμενες υπηρεσίες σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων με χαρακτηριστικό την ποιότητα και με Πανελλαδική κάλυψη (και εξωτερικό στον τομέα των μελετών).

     

      Οι εταιρείες μας παρέχουν υπηρεσίες μηχανικών όλων των ειδικοτήτων (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Τοπογράφοι κ.λ.) και πλέον υπάρχει και ολόκληρο team με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ασχολείται με ποιοτικές υπηρεσίες Real Estate - Consulting - Development.